برای دیدن تحقیقات جدید به سایت www.quran19.ir مراجعه کنید

هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
کشف قطعی رموز قرآن مبیــن| تحقیقات در باره رموز قرآن کریم| اساس نظم در قرآن مجید
 
کشف قطعی رموز قرآن|معجزه در قرآن| تحقیقات بی نظیر قرآن مبین
 

رموز قرآن مبیـــــن

 

الاولين

http://quran19.ir/A/140

 

خلقنا

http://quran19.ir/A/146

 

خلقنا وسط آیات

http://quran19.ir/A/147

 

آیات

http://quran19.ir/A/419

 

بعضه

http://quran19.ir/A/155

 

بعضکم

http://quran19.ir/A/156

 

المومنون

http://quran19.ir/A/164

 

ناراً

http://quran19.ir/A/165

 

نار

http://quran19.ir/A/166

 

فیها خالدون

http://quran19.ir/A/167

 

وجوه

http://quran19.ir/A/170

 

مقام

http://quran19.ir/A/171

 

سوء

http://quran19.ir/A/172

 

السوء

http://quran19.ir/A/173

 

فاما

http://quran19.ir/A/179

 

مصدق

http://quran19.ir/A/180

 

اقرب

http://quran19.ir/A/181

 

اعلم

http://quran19.ir/A/182

 

ادخلوا

http://quran19.ir/A/185

 

ولکم

http://quran19.ir/A/187

 

تجری من تحتها الانهار خالدین فیها

http://quran19.ir/A/189

 

الرحیم

http://quran19.ir/A/193

 

  نوشته شده در  جمعه پانزدهم فروردین 1393ساعت 15:41  توسط  .•**•.ܓܨسیروس مجللیܓܨ .•**•.  | 

رموز قرآن مبیـــــن

 

الله على كل شَيْءٍ قدير

http://quran19.ir/A/67 

الله عليم

http://quran19.ir/A/68

آيات الله

http://quran19.ir/A/73

الله-والله

http://quran19.ir/A/80

الله-ولله

http://quran19.ir/A/85

الله ان الله

http://quran19.ir/A/82

ان الله على

http://quran19.ir/A/83

والله

http://quran19.ir/A/84

شاء الله

http://quran19.ir/A/86

بالله

http://quran19.ir/A/88

الله در سوره مجادله

http://quran19.ir/A/89

داستان حضرت موسی

http://quran19.ir/A/90

رابطه الله با الم

http://quran19.ir/A/91

لا اله الا الله

http://quran19.ir/A/92

صد عن سبيل الله

http://quran19.ir/A/95

منوا بالله

http://quran19.ir/A/97

الله رب

http://quran19.ir/A/99

 لله رب

http://quran19.ir/A/101

وهو

http://quran19.ir/A/102

رب العالمين

http://quran19.ir/A/104

عند ربهم

http://quran19.ir/A/106

لا اله الا هو

http://quran19.ir/A/108

   ملك السماوات والارض 

http://quran19.ir/A/110

الله لا

http://quran19.ir/A/112

ربکم

ما فی السماوات

http://quran19.ir/A/113

http://quran19.ir/A/114

سماوات

http://quran19.ir/A/119

فی السماوات

http://quran19.ir/A/491

من السماء ماء

http://quran19.ir/A/117

السماء ماء

http://quran19.ir/A/204

السماوت

http://quran19.ir/A/115

السماوات والارض

http://quran19.ir/A/116

بالحق

http://quran19.ir/A/118

جاذبه

http://quran19.ir/A/120

قرآن بدون پسوند

http://quran19.ir/A/121

قرآن در کل

http://quran19.ir/A/122

رسول

http://quran19.ir/A/124

باياتنا

http://quran19.ir/A/128

ص بدون پسوند

http://quran19.ir/A/131

ص آخر كلمات

http://quran19.ir/A/393

 

 

  نوشته شده در  جمعه پانزدهم فروردین 1393ساعت 15:27  توسط  .•**•.ܓܨسیروس مجللیܓܨ .•**•.  | 

3- کلماتی که با عدد نوزده ارتباط دارند

روی آدرس کلمات مورد نظر خود کلیک کنید

 

                  کلمه

                             آدرس

 

 

رسول الله+الله ورسوله

http://quran19.ir/الله/96

 

منوا بالله

http://quran19.ir/الله/97

 

اعبدوا با پسوند الله و رب

http://quran19.ir/الله/98

 

الله رب

http://quran19.ir/الله/99

 

الی الله

http://quran19.ir/الله/100

 

لله رب

http://quran19.ir/الله/101

 

وهو

http://quran19.ir/الله/102

 

الله بکل+هو بکل

http://quran19.ir/الله/103

 

رب العالمين

http://quran19.ir/الله/104

 

اليه+الي رب

http://quran19.ir/الله/105

 

عند ربهم

http://quran19.ir/الله/106

 

جزا

http://quran19.ir/الله/107

 

لا اله الا هو

http://quran19.ir/الله/108

 

الف لام الف

http://quran19.ir/الله/109

 

ملك السماوات والارض

http://quran19.ir/الله/110

 

علیم حکیم

http://quran19.ir/الله/111

 

الله لا

http://quran19.ir/الله/112

 

ربکم

http://quran19.ir/الله/113

 

ما فی السماوات

http://quran19.ir/الله/114

 

محقق ونویسنده: سیروس مجللی

  نوشته شده در  دوشنبه چهارم فروردین 1393ساعت 16:34  توسط  .•**•.ܓܨسیروس مجللیܓܨ .•**•.  | 

2- کلماتی که با عدد نوزده ارتباط دارند

برای مشاهده جدول کلمات روی آدرس کلمات مورد نظر خود کلیک کنید

 

                          کلمه

 

                                                          

                                       آدرس

 

 

والله لا

 

http://quran19.ir/الله/74

 

حافظ

http://quran19.ir/الله/75

 

الله هو

http://quran19.ir/الله/76

 

ان الله علیم

http://quran19.ir/الله/78

 

اذن الله

http://quran19.ir/الله/79

 

الله والله

http://quran19.ir/الله/80

 

بینات

http://quran19.ir/الله/81

 

الله ان الله

http://quran19.ir/الله/82

 

ان الله علی

http://quran19.ir/الله/83

 

والله

http://quran19.ir/الله/84

 

والله+ولله

http://quran19.ir/الله/85

 

شاء الله

http://quran19.ir/الله/86

 

اتقوا الله

http://quran19.ir/الله/87

 

بالله

http://quran19.ir/الله/88

 

الله در سوره مجادله

http://quran19.ir/الله/89

 

داستان حضرت موسی

http://quran19.ir/الله/90

 

رابطه الله با الم

http://quran19.ir/الله/91

 

لا اله الا الله

http://quran19.ir/الله/92

 

الله عزيز حكيم+الله العزيزالحكيم

http://quran19.ir/الله/93

 

اموال

http://quran19.ir/الله/94

 

رزقنا

http://quran19.ir/الله/95

 

محقق ونویسنده: سیروس مجللی

 

  نوشته شده در  دوشنبه چهارم فروردین 1393ساعت 16:28  توسط  .•**•.ܓܨسیروس مجللیܓܨ .•**•.  | 

کلماتی که با عدد نوزده ارتباط دارند

در جدول زیر روی آدرس کلمه مورد دلخواه خود کلیک کنید

کلمه

آدرس

ناس

http://quran19.ir/الله/49

 

مقدمه

http://quran19.ir/الله/60

 

فرمول

http://quran19.ir/الله/61

 

الله در کل قرآن

http://quran19.ir/الله/63

 

الله اول آیات

http://quran19.ir/الله/64

 

لا اله

http://quran19.ir/الله/65

 

الا الله

http://quran19.ir/الله/66

 

 الله علی کل شیء  قدیر

http://quran19.ir/الله/67

 

الله علیم

http://quran19.ir/الله/68

 

ولاهم

http://quran19.ir/الله/69

 

الله لا یهدی القوم

http://quran19.ir/الله/70

 

فضل الله

http://quran19.ir/الله/71

 

بالله واليوم الآخِرِ

http://quran19.ir/الله/72

 

آیات الله

http://quran19.ir/الله/73

 

محقق ونویسنده: سیروس مجللی

 

  نوشته شده در  دوشنبه چهارم فروردین 1393ساعت 16:20  توسط  .•**•.ܓܨسیروس مجللیܓܨ .•**•.  | 

 

برخی از كلمات كه ۱۹ باردر قرآن مبین ذكر شده اند

برای دیدن جدول روی کلمات کلیک کنید

رديف

کلمه

تعداد

۱

لا اله

۱۹ بار

۲

ملك السماوات و الارض

۱۹ بار

۳

الله لا يهدي القوم

۱۹ بار

۴

حافظ

۱۹ بار

۵

اذا قيل

۱۹ بار

۶

تشكرون

۱۹ بار

۷

ريب

۱۹ بار

۸

فَضْلُ اللّهِ بدون پیشوند

۱۹ بار

۹

كبير بدون پسوند

۱۹ بار

۱۰

فيها خالدون

۱۹ بار

۱۱

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

۱۹ بار

۱۲

ايات الله بدون پسوند وپیشوند

۱۹ بار

۱۳

الرسل

۱۹ بار

۱۴

صد عن سبيل الله

۱۹ بار

۱۵

والله لا

۱۹ بار

۱۶

ان الله هو

۱۹ بار

۱۷

ذلك نجزي

۱۹ بار

۱۸

لهم عذاب اليم

۱۹ بار

۱۹

مُنَافِقِينَ

۱۹ بار

منبع:http://quran19.ir/

محقق:سیروس مجللی

  نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم آذر 1392ساعت 0:10  توسط  .•**•.ܓܨسیروس مجللیܓܨ .•**•.  | 
۲- برخی از کلمات که 19 بار در قرآن مببین ذکر شده اند

 

۲۰

معرض

۱۹ بار

۲۱

حذر

۱۹ بار

۲۲

السوء

۱۹ بار

۲۳

الصادقين

۱۹ بار

۲۴

ان الذين كفروا

۱۹ بار

۲۵

عند ربهم

۱۹ بار

۲۶

خير لكم

۱۹ بار

۲۷

ينصرون

۱۹ بار

۲۸

خير ال...ين آخر آيه

۱۹ بار

۲۹

عذاب يوم

۱۹ بار

۳۰

من السماء ماء

۱۹ بار

۳۱

منوا بالله

۱۹ بار

۳۲

في الحياة الدنيا

۱۹ بار

۳۳

تتقون

۱۹ بار

۳۴

فاسقين

۱۹ بار

۳۵

حول

۱۹ بار

۳۶

مقام

۱۹ بار

۳۷

نَاراً

۱۹ بار

۳۸

واذا ال

۱۹ بار

منبع:http://quran19.ir/

محقق:سیروس مجللی

 

 

  نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم آذر 1392ساعت 0:7  توسط  .•**•.ܓܨسیروس مجللیܓܨ .•**•.  | 

نظم كلي قرآن مبين

 

 

همانگونه که قبلا در مطالبم دیده اید کلمات و حروف

 

 قرآن مبین با اعداد ۱۷ و ۱۹ و ۶۶ رابطه

 

 دارند یا میتوان گفت که عدد ۱۷ عددی

 

 است که با حمد و سجده و نیایش رابطه دارد

 

 و عدد ۶۶ با الله و اثبات وحدانیت الله

 

همراه است اما عدد ۱۹ با تمام این حروف و

 

 کلمات رابطه مستقیمی دارد و بی جهت نیست

 

که خداوند در آیه ۳۰ سوره مدثر میفرماید بر آن ۱۹ است.

 

 

کلمات و حروف قرآن کریم دارای رابطه زیرهستند

 

۱- یا کمتر از ۱۹ بار و ضریب ۱۹ بار ذکر شده اند

 

۲-دقیقا ۱۹ بار یا ضریبی از ۱۹ بار دیده میشوند

 

۳-بیشتر از ۱۹ بار یا ضریب ۱۹ بار ذکر شده اند

 

گزینه اول در مباحث قبلی گفته شده یعنی در

 

 تحقیقاتی که در سال ۱۳۸۷انجام شد.

 

گزینه دوم : در صورتیکه ۱۹ بار یا ضریبی از

 

 ۱۹ بار ذکر شده باشند که بحثی در آن نیست و

 

 اثبات نظم قرآن را در بر دارد (علیها تسعة عشر )

 

بر آن ۱۹ قرار دارد آیه ۳۰ سوره ۷۴

 

گزینه سوم و مهمترین گزینه که بیشتر از

 

 ۱۹ بار ذکر شده اند به چند دسته تقسیم میشوند

 

الف:یا در ۱۹ آیه آمده اند

 

ب: یا در ۱۹ سوره آمده اند

 

ج: یادر ۱۹ آیه تکرار شده اند

 

د: یا در ۱۹ سوره تکرار شده اند

 

ه-یا ۱۹ بار در اول آیات ذکر شده اند

 

و:یا ۱۹ بار در آخر آیات ذکر شده اند

 

ز: یا ۱۹ بار در وسط آیات ذکر شده اند

            ح :  ........................    .                                    

         

توجه داشته باشید که منظور از ۱۹ عدد ۱۹ و

 

 مضارب عدد ۱۹ میباشد.مثل:۱۹

 

-۳۸-۵۷-۷۶-۹۵-۱۱۴-۱۳۳-۱۵۲-۱۷۱-۱۹۰-

 

 

۲۰۹-۲۲۸-۲۴۷-۲۶۶ الی آخرکه همگی این اعداد

 

 مضارب ۱۹ هستند

 

تحقیقات در کتاب منتشر شده "کشف رموز قرآن"

 

 بقلم اینجانب به چاپ رسیده اما میتوانید در این وبلاگ

 

و یا سایت

 

http://quran19.ir/

 

اثبات نظم در قرآن مبین 

 

مطالب تحقیق شده را مطالعه فرمایید .

 

گزینه اول و نمونه هایی از گزینه هاي دوم به بعد

 

 را در پستهای قبلي با درج جدول قرار داد ه ام

 

که میتوانید مشاهده نمایید

 

 

                                                                                محقق و نويسنده:سيروس مجللي

 

 

  نوشته شده در  شنبه نوزدهم مرداد 1392ساعت 16:38  توسط  .•**•.ܓܨسیروس مجللیܓܨ .•**•.  | 

 

چگونه ممکن است کتابی دارای نظم باشد

در کتاب شعر حافظ که از عشق و می و میخانه و گل و پروانه ... بسیار

سخن آمده و یا کتاب مولانا و یا بوستان و گلستان سعدی و یا در هیچ یک از

کتابهایی که توسط اندیشمندان و شعرا و نویسندگان منتشر شده نظمی

در مورد تعداد کلمات و حروف دیده نمیشود اما قرآنی که توسط یک فرد

درس نخوانده گفته شده(دقت کنید که حضرت محمد کتاب را ننوشته و تنها

آیاتی که به او وحی میشده بر زبان جاری میساخته و کاتبان آنرا مینوشتند)

تمامی کلمات و حروف آن دارای نظمی حیرت آور هستند و تمامی کلمات و

حروف آن با عدد ۱۹ رابطه داشته و یا مضربی از عدد ۱۹ میباشند

↓↓↓↓↓↓↓روی مطالب زیر کلیک کنید و هرکدام

را که مایلید مطالعه کنید

مقدمه

الله---لا اله---الا الله---قرآن---الله لا یهدی القوم

حافظ---فضل الله---ان الله هو---صد عن سبیل الله--

اذا قیل---تشکرون--المبین--جاهل ---والله--

مشرکین---معرض---ریب ---فیها خالدون---ذلك نجزي

بالله والیوم الاخر--الرسلا---لسوء ---الصادقين

عند ربهم---بعید ----خير لكم ---ينصرون ---عذاب يوم

تتقون---الاولین ---في الحياةالدنیا----فاما

تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ---یعقلون ---

فاسقين--- --حول --مقام --شاء الله---اقرب---ولکم

قوة------اکبر---الذكر---لمومنات ---للمومنین---

لم یکن---خاسر----مصدق--لغفور ---

العلیم---کل نفس--ترجعون---اعبدوا---الکافرون

فوز------ادخلوا------بعضکم---الفلک---لایمان

الله غفور---عالم---طیبات---تعملون---شهادة---

---لا اله الا هو---الله ان الله----احد---مجرمین---

--- ايديهم---تاب---موت--ابصار---ان الله لا---

وجوه---وکذلك ---منافقين---نارا---آیات الله ---اصلح

---اذن الله---حکیم---نشاء--مایشاء--مولا----اجل مسمی

یوحی---ان الله علی---حمیم---عرش---رحمن ---ظاهر

غضب---یدخل---فاسق--خیر--کتب---عند الله---الرحيم

ملک السماوات و الارض--السماوات والارض---السماوات

سماوات---ما فی السماوات---السماء ماء-من السماء ماء

الناس---ناس---الحق من----ویل--تجعل---واعلم

الله عزیز حکیم +الله العزیز الحکیم--المومنات+لمومنات

ضلال مبین+ضلالا مبین---خیرال...ین---وجعلنا---ریح

اقیمواالصلاة+واقامواالصلاة+فاقيمواالصلاة---quran--

رسول الله+الله و رسوله--- زکاة---علمن-الذی خلق

الذین در کل--الشهادة+الشهدا---الله علی کل شیءقىير

المکذبین+للمکذبین--مستقیم--الذین اول آیه--ان الذین-

وقال الذین--اولئک الذین-تنظرون+ینظرون---قالوا يا

---خلقنا---فیهم---کثر---یسمع+تسمع--جاءتهم

واذا ال---ولقد---اله الا هو---ماء---الله الذی---منوا بالله

متفرقه


سجده--طه--الهین--رابطه نماز--صاد سوره سي و هشت

الم---رحمن ---آیه۱۱۴سوره۲---الم در سوره های پارافدار

اشعار قرآنی:

سوره حمد---سوره ناس---سوره اخلاص---سوره لیلة القدر-----

محمد در حرا---آخرین امید---برای توبه دیر شده---لسان عرب---

برای مشاهده تحقیقات منتشر شده جدید روی

سایت اختصاصی سیروس مجللی کلیک کنید..

  نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم تیر 1392ساعت 18:21  توسط  .•**•.ܓܨسیروس مجللیܓܨ .•**•.  | 

رابطه اولین ایه و اخرین ایه با الله

 

اولین آیه قرآن مبین بسم الله الرحمن الرحیم و آخرین آیه

 

 من الجنة والناس میباشد اگر ارزش ابجد حروف را

 

 بدنبال هم بنویسیم مضربی از ۶۶

 

(میدانید که ۶۶ ابجد الله است)میباشد

 

۲۶۰۴۰۱۳۰۳۰۵۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰۴۰۵۰۱۳۰۳۵۰۵۶۱۳۰۵۰۱۶۰

 

که عدد فوق مضربی از ۶۶ میباشد

 

  نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1391ساعت 23:11  توسط  .•**•.ܓܨسیروس مجللیܓܨ .•**•.  | 

ایات

 

کلمه بایاتنا ۵۷بارذكر شده که مضربی است از ۱۹

 آیات الله بدون پسوند و پیشوند ۱۹ بار ذکر شده

آیاته ۳۸ بار ذکر شده (۳۷بار آیاته+۱بار آیاتها)

لايات بدون پسوند و پیشوند ۲۹ بار در ۱۹ سوره دیده میشود

 

با کسر الایات لقوم( آیات لقوم)با هر پسوند و پیشوندی ۱۹  

 

 بار دیده میشود

 

آيات بدون پيشوند  ۱۳۳ بار

۱۳۱ بار بدون پسوندوپیشوند۲بار وآياته

۷=۱۳۳:۱۹

 

قل الله ۱۸ بار ـ قل هو الله ۱ بار جمعا ۱۹ بار ذكر شده 

 

ذلك نجزي ۱۹ بار ذكر شده

محقق : سیروس مجللی  فروردین ۱۳۸۹

کلمات کلیدی: آیات ,بایاتنا ,آیاته

  نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت 1391ساعت 13:14  توسط  .•**•.ܓܨسیروس مجللیܓܨ .•**•.  | 

لا اله

كلمه لا اله ۳۸بار ذكر شده (۱۹*۲)

كه در جدول زير شماره آيات و سوره ها را درج كرده ام

رديف

آيه

سوره

۱

۱۶۳

۲

۲

۲۵۵

۲

۳

۲

۳

۴

۶

۳

۵

۱۸

۳

۶

۱۸

۳

۷

۸۷

۴

۸

۷۳

۵

۹

۱۰۲

۶

۱۰

۱۰۶

۶

۱۱

۱۵۸

۷

۱۲

۳۱

۹

۱۳

۱۲۹

۹

۱۴

۹۰

۱۰

۱۵

۱۴

۱۱

۱۶

۳۰

۱۳

۱۷

۲

۱۶

۱۸

۸

۲۰

۱۹

۱۴

۲۰

۲۰

98

۲۰

۲۱

25

۲۱

۲۲

۸۷

۲۱

۲۳

۱۱۶

۲۳

۲۴

۲۶

۲۷

۲۵

۷۰

۲۸

۲۶

۸۸

۲۸

۲۷

۳

۳۵

۲۸

۳۵

۳۷

۲۹

۶

۳۹

۳۰

۳

۴۰

۳۱

۶۲

۴۰

۳۲

۶۵

۴۰

۳۳

۸

۴۴

۳۴

۱۹

۴۷

۳۵

۲۲

۵۹

۳۶

۲۳

۵۹

۳۷

۱۳

۶۴

۳۸

۹

۷۳

محقق: سیــــروس مجللی

 

۲=۳۸:۱۹

  نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم مهر 1389ساعت 15:55  توسط  .•**•.ܓܨسیروس مجللیܓܨ .•**•.  | 

الا الله

۱۹ بار در کل قرآن کریم ذكر شده

رديف

آيه

سوره

۱

۸۳

۲

۲

۷

۳

۳

۶۲

۳

۴

۶۴

۳

۵

۱۳۵

۳

۶

۱۸

۹

۷

۲

۱۱

۸

۲۶

۱۱

۹

۹

۱۴

۱۰

۷۹

۱۶

۱۱

۱۶

۱۸

۱۲

۲۲

۲۱

۱۳

۶۵

۲۷

۱۴

۳۹

۳۳

۱۵

۳۵

۳۷

۱۶

۶۵

۳۸

۱۷

۱۴

۴۱

۱۸

۲۱

۴۶

۱۹

۱۹

۴۷

محقق : سیــــروس مجللی

  نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم مهر 1389ساعت 15:56  توسط  .•**•.ܓܨسیروس مجللیܓܨ .•**•.  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM